top of page

Desteklenen Dernek ve Vakıflar A-L

​​Ankara Losemili Cocuklar Vakfı (LÖSEV)

1998 yılında kurulmuş Olan Lösev (Ankara Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) lösemili çocuklara yardımda bulunan ve birçok ihtiyacını karşılayan bir vakıftır.Türkiye'de ilk lösemili çocuklar hastanesi Lösante Ankara'da hizmet vermektedir. Şu an İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Bursa ve Antalya'da şubeleri bulunan vakfın bünyesinde 12.000 civarında lösemili çocuk bulunmaktadır.

 

 

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

1993 yılında, bilimsel bir araştırma projesinin devamlılığını sağlamak amacıyla kurulmuş olan bir vakıftır. Vakfın kuruluş amacı anneler ve çocukları eğitmektir, ancak bugün bu amacını aşarak babalara, çocuksuz kadınlara ve ailelere de eğitimler vermektedir. AÇEV'in, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile ortak yürüttüğü projeler mevcuttur.

AKUT Arama Kurtarma Derneği

 

AKUT, dağ ve diğer doğa kazalarında, doğal afetlerde, yetkili ve imkanı dahilinde tüm koşullarda, zor durumda kalmış, yardıma ihtiyacı olan, yardım talep eden herkesin yardımına koşan, bunu yaparken eğitimli, disiplinli, standartları yüksek ekip ve ekipmanlar kullanan, toplumu bilgilendiren, eğiten, siyaset ile uğraşmayan, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir sivil toplum kuruluşudur.

 

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)

 

Atatürkçü Düşünce Derneği (kısa adı ADD), 19 Mayıs 1989'da kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olup, Türkiye genelinde ve yurt dışında birçok şubesi vardır. Atatürk ilke ve inkılaplarına karşı gizli ya da açık saldırıların yapıldığı, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırdığı çağdaş kazanımların geriye doğru çevrilmek istendiği ve tüm bu çabalara karşın Atatürk ilke ve inkılaplarına sıkıca bağlanmış olan kişiler tarafından dernek kurulup yaşatılarak bu ilke ve inkılapların sonsuza kadar yaşatılacağı, dernek kurucular kurulu tarafından tüzüğe derneğin kuruluş nedeni olarak eklenmiştir.


Beyaz Nokta Gelişim Vakfı

 

Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı, sorunların köklerine inerek toplumsal yaşamın tüm kesitlerinde akılcılık ve erdemi egemen kılma arayışları sonucunda 1994 yılında kuruldu.


Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)

 

1986 yılında Mustafa Özel, Murat Ülker ve Fikri Gökbörü Kançal tarafından kurulan BSV, üç yıllık kuruluş çalışmalarının ardından burs ve seminer çalışmalarını başlatmıştır. Sahasında uzman birçok üniversite öğretim üyesi, sanatçı ve yazarın görev aldığı seminerler sayesinde Türkiye’de genç insanların mevcut bilgi paradigmalarını sorgulayabilecekleri bir tartışma ortamı yaratılmıştır.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ülkenin “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması” ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütüdür.


Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)

 

ÇEKÜL ülkemizin doğal, tarihsel ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla 1990 yılında vakıf statüsünde kuruldu. Kuruluşundan itibaren doğa-kültür-insan arasındaki yaşamsal uyumun savunucusu olan ÇEKÜL, “Doğa ve Kültürle Varız” sloganıyla yaşama geçirdiği proje ve programlarla, en küçük yerleşmeden ülke bütüne açılan bir yaklaşımı benimsedi.


Çocuk Vakfı

 

Amacı: Çocuğun sosyal, kültürel ve eğitim bakımından gelişmesine katkıda bulunmak.Çocukluk çağlarının evreleri dikkate alınarakprogramlar geliştirmek. Çocuk psikolojisi, sağlığı, eğitimi alanlarında ortaya çıkan verilerinışığında okul öncesi ve okul çağı çocuklarının sorunlarına yardımcı olacak araştırmaların yapılmasına ortam hazırlamak. 3 Aralık 1990'da kuruldu.


Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV)

 

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, dünyanın bugün büyük ihtiyaç duyduğu "Birlikte Yaşama Tecrübesi"nin yüzyıllar boyu ülkemizde yaşanmakta olduğu fikrinden hareketle, kültür ve inanç zenginliğimizin günümüze uyarlanarak dünyaya sunulmasına katkıda bulunmak amacıyla 1994 yılında kurulmuştur.


Geleceğimizin Çocukları Vakfı (GCV)

 

Misyonu: Korunmaya muhtaç çocuklarımızın yaşadıkları travmaların üstesinden gelmelerine yardımcı olacak Entegre Çocuk Bakım Sistemini bütün yurtlarda uygulayabilmek ve eğitimlerini sürdürebilecekleri yaşam alanları sağlamak, topluma fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı bireyler kazandırmaktır. 1997'de kurulmuştur.

 

Hayata Destek Derneği

 

2005 yılında, doğal ve insan kaynaklı afetlerden etkilenmiş bireylerin temel haklarına erişimini sağlamak, ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuştur. 2012 itibariyle kamp dışında kalan Suriyeli mülteciler için Hatay ve çevre illerde kışlık, gıda ve hijyen ürünleri dağıtımı ile psiko-sosyal destek yardımlarına devam etmekte. Ayrıca yine 2012 yılından beri mevsimlik tarım işçisi çocukların sorunları için kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla “Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil” projesini yürütüyoruz. Türkiye merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan Hayata Destek Derneği, çalışmalarında insanlık, bağımsızlık, ayrım gözetmeme, tarafsızlık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle hareket etmektedir.


İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı (İLKYAR)

 

Amacı: Özellikle köy çocuklarına; okuma heyecanı ve eğitimini daha ileri düzeyde sürdürme motivasyonu kazandırmak. Eğitimlerine katkıda bulunmak. Bu faaliyetleri, hiç bir politik kaygı taşımadan ve insanların eşit olduğu ilkesinden yola çıkarak uygulamak.


Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)

1986 yılında kadınların ekonomik durumlarını ve yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla kurulmuştur. Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olan KEDV, dar gelirli bölgelerde kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalar yapar. Kadınların bireysel ve toplumsal yaşamlarını iyileştirme çabalarını desteklemek, temel ihtiyaçları etrafında organize olarak kapasitelerini geliştirebilecekleri platformlar yaratmak ve çocukların erken çocuk eğitimi olanaklarından yararlanabilmelerini sağlamak üzere faaliyetlerini yürütür.

 

Mor Çatı

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı; kadınlara karşı şiddetin önlenmesi için çalışmalar yapan, aile içi şiddete uğramış kadınlara psikolojik ve hukukî destek veren ve barınak sağlayan bir sivil toplum örgütü. Vakıf adında ve kampanyalarda kullanılan mor renk, şiddet sonucu meydana gelen yaralanmaları vurgulaması için tercih edilmiştir.

Nesin Vakfı

 

Nesin Vakfı 1973'te Aziz Nesin tarafından kurulmuştur. Amacı, eğitim olanaklarından yoksun çocukların, tükettiğinden çok üreten, toplumsal sorumluluğu olan, özgüvenli ve özverili, kendini sürekli geliştiren, kendine ve dünyaya eleştirel gözle bakan, topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (SSYV)

1983 yılında kurulmuştur. Amacı; Türkiye’de yaşayan herkese eşit, dengeli ve mümkün olan en yüksek düzeyde koruyucu ve iyileştiriciyi sağlık hizmetleri ile sosyal yardım ve sosyal hizmetleri etkili bir biçimde sunabilmek için maddi ve manevi katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamaktır.


TEMA

​11 Eylül 1992 tarihinde, kurulmuş olan çevreci vakıftır. Erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkların korunması temel amaçlarındandır.


Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)

 

2002 yılında, gençlerin sosyal sorumluluk çalışmalarına katılımını sağlayarak hem toplumsal katılımlarını hem de kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla kurulmuştur.


TSK Mehmetçik Vakfı

 

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için canlarını hiçe sayarak görev yapan erbaş ve erlerimizden şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybedenlerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere sosyal ve ekonomik destek sağlamak amacıyla 17 Mayıs 1982 tarihinde kurulmuştur.


Türk Eğitim Vakfı (TEV)

 

4 Mayıs 1967 tarihinde merhum Vehbi Koç'un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 hayır sever tarafından bu misyonla kurulmuştur. Amacı; yetenekli fakat maddi olanaklardan yoksun çocukların ve gençlerin eğitim ve öğrenimlerini sağlamak için yardım etmek, ülkemize ve insanlığa katkılar yapacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini desteklemektir.Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı

 

Silahlı Kuvvetlerimizin güçlendirilmesi, ihtiyaç duyulan silah, araç ve gereçleri yurt içinde üretecek seviyede bir Savunma Sanayi kurularak dışa bağımlılığın asgariye indirilmesi maksadıyla 26 Eylül 1987 tarihinde Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıflarının birleşmesiyle kurulmuştur.

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)

 

Misyonu bireylerinin yaşam kalitesini yükseltmek, kadınların ve kız çocuklarının bilgiye erişimini artırmak için toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde çalışmaktır. 20 yılı aşkın süredir ülkemizin çeşitli kentlerinde kadınların aile içinde ve toplumda sosyal statülerini geliştirmek amacıyla; gerek kamu ve yerel yönetim, gerekse sivil toplum kuruluşuyla birlikte binlerce kadını kapsayan pek çok proje gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Can Çocuklar Eğitim Koruma ve Yaşam Vakfı (CANEV)

 

 28 Haziran 2004 tarihinde kuruldu. Zihinsel engelli bireylerin her yaş safhalarında özel eğitim vermek, bireysel becerilerini geliştirmek, mesleki faaliyetler gerçekleştirerek el becerilerini kazandırmak, istihdamlarını sağlamak, her türlü oluşumlarına katkı vermek ve güvence altına almak temel amaçlarıdır.Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)

 

Başta Suna Kıraç olmak üzere, eğitimin her şeyin başı olduğuna yürekten inanan bir grup sanayici, yönetici ve akademisyenin girişimi ile "devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmak" amacıyla 23 Ocak 1995 tarihinde kuruldu.


Türkiye Gaziler Kültür ve Dayanışma Vakfı

Ülke savunması, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliği için mücadele eden, başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı mensupları olmak üzere çeşitli kurumlarda görev yapan ve  yasayla kendilerine Gazilik unvanı verilen kahramanlarımız ile vazife malulleri ve Şehitlerimizin milletimize emanet ettiği ailelerine ekonomik ve sosyal destek olabilmek amacıyla 9 Ekim 1994 tarihinde kurulmuştur.


UM:AG Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı

 

24 Ocak 1993 tarihinde öldürülen yürekli gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun gazetecilik anlayışını sürdürecek genç gazetecileri basına kazandırmak ve edebiyat, felsefe, sinema, resim ile görsel sanatta sıradanlığı reddedenlerin bir araya gelebileceği, kendilerini geliştirebileceği bir kültür ve sanat merkezi olma amacıyla kurulmuştur.


Umut Vakfı

 

Vakıf, Dedeman ve Önal Ailelerinin yitirdiği dört evladının, BERNA, UMUT, ONUR ve ÖNDER'in anılarını yaşatmak ve gelecek kuşaklarla paylaşmak için kurulmuştur. Ailenin torunlarını, çocuklarını betimleyen bu isimler, aynı zamanda Vakfın adını ve amacını da simgelemektedir. Kurluş amacı ulu önder Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" anlayışından yola çıkarak, uyuşmazlıkların çözülmesinde barışçıl yolları seçmeyi yeğletmek; bu bağlamda uzlaşma ve (barışı sürdürme ve geliştirme) becerilerini bireylere öğretip benimsetmektir.

Vehbi Koç Vakfı

 

Vehbi Koç Vakfının amacı, yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, sağlık ve kültür alanlarında yönetimini üstlendiği kurumları, desteklediği projeleri ve düzenli programları aracılığıyla Türkiye’nin daha hızlı gelişmesine destek olmak; tüm faaliyetlerinde “en iyiye” örnek olmak, sürdürülebilir ve tekrarlanabilir modellerle Türkiye’ye fayda sağlamak.


WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı

 

1996'da kurulan Doğal Hayatı Koruma Vakfı, 2001 yılında WWF'nin Türkiye ulusal kuruluşu haline gelerek WWF-Türkiye adını benimsemiştir. WWF-Türkiye, WWF'nin amaçlarına oldukça paralel haraket etse de bu amaçları ulusal bir seviyede gerçekleştirir.

WWF-Türkiye, projelerini, su kaynakları, orman ve deniz ve kıyı kategorileri altında gerçekleştirilmektedir. Bu projeleri bugüne kadar Kafkasya Ekolojik Bölgesi, Doğu Karadeniz Havzası, Konya Kapalı Havzası, Küre Dağları, Akyatan, Çıralı, Kaş, İğneada ve Susurluk Havzası'nda gerçekleştirmiştir.


 

  • facebook-square
  • twitter-bird2-square

© 2013 ASLI'NIN DOLABI. Bütün hakları saklıdır

bottom of page